Uudet AUNE-hankkeet

Asunto ensin -sivuille on päivitetty Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmassa (2016-2019) tänä vuonna aloittavien hankkeiden kuvaukset. Nämä sekä jatkavat AUNE-hankkeet löytyvät Ohjelma-osion alta (huom. osiota tullaan edelleen päivittämään).

Muun muassa uuden TOIMEKAS-hankkeen (2017-2019)  tavoitteena on arjen mielekkään toiminnan kehittäminen asunnottomien asumispalveluissa asumisen onnistumisen edistäjänä. TOIMEKAS-hankkeessa ovat mukana Helsingin DiakonissalaitosHelsingin Vieraskoti rySuomen Pelastusarmeijan SäätiöSininauhasäätiöTyöterapinen yhdistys ryVailla vakinaista asuntoa (VVA) ry ja Y-Säätiö. Hankkeen kohderyhmänä ovat (entiset) pitkäaikaisasunnottomat ja kehittämistyöhön osallistuvat organisaatiot, heidän työntekijänsä ja kokemusasiantuntijansa. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan jäsentynyt sosiaalisen kuntoutuksen toiminnallinen kokonaisuus asunnottomien asumispalveluihin ja etsiä ratkaisuja kynnyksettömistä osallistumismahdollisuuksista aina koulutukseen, opintoihin ja palkkatyöhön johtaviin polkuihin. Lisäksi vahvistetaan kokemusasiantuntijuutta ja kehitetään toimintaa kuvaavia mittareita ja seurantatyökaluja. Parhaimmillaan arjen mielekäs toiminta auttaa asukasta löytämään omat voimavarat, edistää hänen yhteiskunnallista osallisuutta, sosiaalisia suhteita ja arjenhallintataitoja. Lisätietoja hankkeesta: Maria Degerman, etunimi.sukunimi(at)ysaatio.fi.