Vastaa asumisneuvontakyselyyn

Verkostokehittäjien ja Nuorisoasuntoliiton kyselyn avulla pyrimme saamaan tietoa asumisneuvontatyön toimintamalleista eri organisaatioissa.

Hallitusohjelmassa on kirjaus asumisneuvonnan lakisääteistämisestä, jonka vuoksi on tärkeää saada mahdollisimman paljon tietoa olemassa olevista toimintamalleista.

ARA toteutti selvityksen asumisneuvonnasta viime keväänä ”Asumisneuvonta Suomessa (ARAn raportteja 2/2019)”.
Tämä kysely täydentää ARAn kyselyssä kerättyä tietoa.

Toivomme vastauksia kaikilta organisaatioilta, joissa toteutetaan asumisneuvontaa. Vastauksia pyydetään yksi per vastaajaorganisaatio.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisena Y-Säätiön ja NAL:n tutkimusyhteistyönä, ja vastauksista koostetaan yhteenveto, joka tulee luettavaksi asuntoensin.fi-sivuille.

KYSELYYN