Verkostokehittäjien ja Nuorisoasuntoliiton toteuttama asumisneuvontakyselyn yhteenvetoraportti on julkaistu

Verkostokehittäjien ja Nuorisoasuntoliiton yhteistyössä toteutetun asumisneuvontakyselyn yhteenvetoraportti on julkaistu. Yhteenvetoraportti täydentänee osaltaan asumisneuvonnan merkityksellisyyden ja moniulotteisuuden kuvaa ARAn  viime keväänä julkaiseman selvityksen lisänä. Selvitystä toivotaan hyödynnettävän myös asumisneuvonnan lainvalmisteluun liittyvässä työskentelyssä, jotta toiminnan monimuotoisuus ja monitoimijaisuus voisi jatkossakin säilyä. Näin asukkaat/asiakkaat saisivat parhaiten tarvitsevansa avun sekä asunnottomuuden ennaltaehkäisyn että oikea-aikaisen ongelmien ratkaisujen kannalta.

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille.

Yhteenvetoraportti