Yksinäisyys koulutus 7.4.2021

Yksinäisyys on tullut näkyvämmäksi vallitsevan epidemian myötä. Yksinäisyys on kuitenkin yleistä ja kaikenikäiset voivat tuntea itsensä yksinäiseksi. Siitä puhuminen voi tuntua pelottavalta tai jopa häveliäältä. Juuri tästä syystä yksinäisyydestä tulee puhua entistä enemmän. Tervetuloa mukaan Asunto Ensin Verkostokehittäjien ja Yksi meistä -hankkeen järjestämään Yksinäisyys koulutukseen, jossa aihetta lähestytään niin teorian kuin käytännön työn näkökulmista.

Ohjelma 

Ilmoittautuminen