YM:n Riskivakuutushankkeen lopputuotteena syntyi Huoneistoturvavakuutus

Ympäristöministeriön toimeksiannosta käynnistettiin tammikuussa 2016 selvitys kotivakuutuksen tuomasta turvasta ja toisaalta sen
puuttumisesta. Selvitystyössä tuli esille useita vakuutustoiminnallisia puutteita, jotka vaikuttivat asunnon saannin esteenä ja joiden ratkaiseminen oli keskeistä asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kannalta.

Kotivakuutusta vaaditaan yksityisten vuokranantajien toimesta vuokrasopimuksen ehdoksi. Vakuutuksen sisältämän vastuuvakuutuksen oletetaan tuovan turvan vuokralaisen aiheuttaminen vahinkojen korvauksissa. Turva on kuitenkin osoittautunut hyvin ohueksi sillä esimerkiksi tahallisesti aiheutettuja vahinkoa ei mikään nykyvakuutus korvaa. Rikosoikeudellisesti vahinkoja voidaan määrätä korvattavaksi, mikäli tekijä on tiedossa, mutta useinkaan korvauksia ei saada perittyä varattomuuden vuoksi.

Kotivakuutus kuuluu vapaaehtoisten vakuutusten piiriin, eikä vakuutusyhtiöillä ole velvoitetta myöntää maksuhäiriöiselle henkilölle vapaaehtoista vakuutusta. Vakuutushakemukset hylätään, jos vakuutusyhtiö epäilee, että hakija ei selviydy vakuutusmaksuistaan. Täten asumisen tukipalveluissa ja palveluasumisessa joudutaan usein rajaamaan asukasvalinnan ulkopuolelle henkilöitä, joilla on asumishistoriassa korvausvelvotteita asumisen aiheuttamista vaurioista.

Vakuutuspilotti ja LähiTapiola Pirkanmaan Huoneistoturvavakuutus

Ympäristöministeriön selvitystyön tuloksena on syntynyt uudenlainen pilotointimallina tuotettava Huoneistoturvavakuutus, jossa vakuutuksen ottaa vuokranantaja. Uusi vakuutus korvaa vuokranantajalle asunnon kiinteät rakenteet taloyhtiön vastuunjakotaulukon mukaisesti. Niin ikään vakuutus korvaa asukkaan tai asukkaan vieraiden aiheuttamat tahalliset vahingot rikosilmoitusperusteisesti riippumatta siitä onko vahingonaiheuttaja tiedossa. Vakuutukseen sisältyy vastuuvahinko-osio, joka korvaa kolmansille osapuolille, tyypillisesti taloyhtiölle ja naapureille, aiheutuneet vahingot. Pilotoitava vakuutus ei ole kotivakuutus, joka turvaisi vuokralaisen omaisuutta.

Vakuutuksen hinta ja omavastuuosuudet:

Ilkivaltavahingot: omavastuu 500€, maksimikorvaus 20 000€

Vastuuvahingot: omavastuu 1000€, maksimikorvaus 100 000€

Huoneistoturvavakuutuksen hinta on 95,70€/vuosi ja ARA on ohjeistanut, että ainakin pilottivaiheen vakuutusmaksut voidaan vierittää omakustannusvuokraan.

Lisätietoja ja materiaalia:

huoneistoturvavakuutus

Pekka Matilainen (044-3556125), Ympäristöministeriön vakuutuspilotti, ViaDia Pirkanmaa ry (Puutarhakatu 17, 33210 Tampere)