YM:n selvitys maahanmuuttajien sijoittumisesta asuntokantaan

Ympäristöministeriö on julkaissut raportin Pakolaisten asumisselvitys – oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden asumisen tilannekuva 2016 (Meronen-Vilenius & Fredriksson, 2017). Selvityksessä pohditaan miksi oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat eivät pääsääntöisesti ole hakeutuneet valtion tukemaan vuokra-asuntokantaan. Selvityksessä esitetään myös uudistuksia liittyen mm. kuntapaikkajärjestelmään ja koutouttamislakiin.

ARA-asuntojen kysyntään on raportin mukaan vaikuttanut esimerkiksi tiedon puute sekä etnisten yhteisöjen ohjaava vaikutus. Asuntoja on pienien ja keskisuurten kaupunkien yksityisillä markkinoilla myös melko hyvin tarjolla ja saattaa näyttäytyä helpoimpana vaihtoehtona asunnon vuokrauksessa. Vuokrattaessa yksityisiltä markkinoilta (avustettu kuntaan muutto) vastaanottokeskukset ovat pystyneet ainakin jossain määrin varmistamaan vuokrasuhteen ehtojen kohtuullisuuden sekä myöntämään taloudellista ja neuvonnallista tukea. Asiakkaita on lähtenyt vastaanottokeskuksista myös itsenäisesti (itsenäinen kuntaan muutto), jolloin on oletettavaa, että he majoittuvat sukulaisten ja tuttavien luokse tai hankkivat asunnon itsenäisesti ilman vastaanottokeskuksen apua.

Näihin tilanteisiin liittyy myös asunnottomaksi jäämisen ja hyväksikäytetyksi tulemisen riski, joka tulisi huomioida paikallisissa kotoutumisohjelmissa ja ennaltaehkäisevissä asunnottomuustrategioissa. Asumisneuvonnalla on ollut merkittävä rooli asumisen onnistumisen mahdollistamisessa ja selvityksen mukaan palvelua tulisi laajentaa yksityiselle puolelle.

Lue raportti kokonaisuudessaan täältä.